П`ятниця, 05.06.2020, 17:54
Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Корисні посилання описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки
Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 142
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

УЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

 УЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

Сучасний етап розвитку освіти характеризується постійним збільшенням вимог до його якості, до відповідності освітніх результатів запитам сучасного суспільства. Проблема переходу до нових освітнім стандартам є глобальною і загальної для багатьох країн. Основним критерієм оцінки якості освіти стає формування мобільної, різнобічно розвиненої особистості, здатної адаптуватися до соціально-економічних змін і успішно реалізовуватися в умовах інформатизації суспільства
Сьогодні педагог-професіонал - це фахівець, який має високий рівень професійної діяльності, здатний удосконалюватися і самовдосконалюватися в процесі педагогічної праці, що вносить свій індивідуальний творчий внесок у професію і стимулюючий в суспільстві інтерес до результатів своєї роботи.
Однією з найважливіших характеристик сучасного вчителя є його демократичний світогляд, йому має бути притаманна громадянська культура, повага до загальнолюдських цінностей, критично – лояльне ставлення до держави, глибокий гуманізм.
Інформатика - це наукова дисципліна, яка не тільки дозволяє зрозуміти принципи дії та область застосування обчислювальних машин, але і дає уявлення про закони і методи надання інформації, як при міжособистісному спілкуванні, так і в житті суспільства.
Інформатика дає можливість учневі застосувати комп'ютер в навчально-пізнавальної діяльності, формує основи алгоритмічного та логічного мислення, вводить дитину у світ сучасних інформаційних технологій, дає йому можливість стати повноправним членом світового інформаційного суспільства.
Сучасний вчитель інформатики - це фахівець з вищою педагогічною освітою, який може здійснювати професійну діяльність у середніх загальноосвітніх та професійних навчальних закладах та інших організаціях і установах системи освіти.
Завдання вчителя інформатики розвинути в учнях здатність згрупувати інформацію за ступенем значущості, здатність здійснювати швидкий і ефективний пошук інформації, правильно її класифікувати і на підставі обробки приймати грамотне рішення про способи і ступеня її використання.
Вчитель інформатики - це різносторонній, захоплений, налаштований на нове людина, що володіє такими особистісними якостями як товариськість, відкритість, послідовність, результативність, з позитивною мотивацією у виборі дій, що вміє приймати швидкі рішення, здатний аналізувати і багаторазово коригувати порядок дій для вирішення поставленого перед ним завдання.
Ці якості при позитивному навчанні перейдуть і до учня, допоможуть осмислено і результативно приймати рішення в будь-якій інформаційній області і, головне, сприятимуть прагненню до саморозвитку.
Вчитель інформатики відіграє ключову роль, через нього відбувається впровадження та освоєння обчислювальної техніки в школі. Він повинен забезпечувати:

  • навчання школярів основам інформатики та обчислювальної техніки;

  • проведення адаптації змісту освіти з інформатики до безперервно мінливих апаратно-програмних засобів комп'ютерної техніки;

  • координацію діяльності вчителів всіх навчальних дисциплін з інформатизації освітнього процесу;

  • функціонування системи автоматизації управління навчально-виховної та виробничої систем в школі;

  • інформаційний зв'язок шкіл з іншими освітніми установами, банками і базами даних.

Технічне та програмне забезпечення інформаційних технологій піддається постійній зміні, в науково-методичній літературі зазначається яскраво виражений динамізм інформатики в її практико-орієнтованої складової. У таких умовах від вчителя потрібно готовність досить часто змінювати зміст своїх уроків, методи і організаційні форми навчання, отже, вчитель інформатики повинен бути підготовлений таким чином, щоб володіти мобільністю в області інформаційних технологій.
Наші діти із задоволенням освоюють нові технології, швидко вникають у всі нововведення сучасного світу. Це пов'язано з допитливістю, гнучким мисленням, бажанням бути попереду. А мета кожного вчителя - підготувати дітей, які зможуть отримати гідну освіту і бути затребуваними в сучасному світі.
Сучасній школі потрібні сучасні вчителі інформатики «які глибоко володіють психолого-педагогічними знаннями і розуміють особливості розвитку школярів, які є професіоналами в інших областях діяльності, здатні допомогти учням знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми. Чуйні, уважні та сприйнятливі до інтересів школярів, відкриті до всього нового вчителя ключова особливість сучасної школи.
Отже, яким повинен бути вчитель інформатики сучасної школи?
Сучасний вчитель інформатики повинен володіти глибокими і великими знаннями інформаційних технологій, усвідомлювати дидактичні переваги і недоліки кожного виду технологій, їх методичні особливості використання.
Професійні навички вчителя інформатики передбачают не просто вміння працювати з певними класами програм, а вміння працювати ефективно. Цей рівень вимагає глибокого знання конкретних програмних продуктів, а також наявність практичного досвіду. Ефективну роботу з програмами відрізняє висока продуктивність праці, використання прийомів автоматизації, знання нестандартних прийомів управління програмою і вміння застосовувати допоміжні засоби.
Поява нових апаратних засобів тягне за собою появу нових програм. Таким чином, для ефективної роботи необхідно постійно щось освоювати, вивчати.
Учитель інформатики - це і педагог з набором прийомів, методів для результативного навчання учня. Освітній процес передбачає таку взаємодію і взаєморозуміння між ними, яке створить умови успішного розвитку особистості як учня, так і вчителя.
У професіограму вчителя інформатики і така якість, як педагогічний артистизм, який виражається у здатності втілювати думки і переживання в образі, поведінці, слові, багатство особистісних проявів педагога.
У професії вчитель інформатики немає кордонів пізнання та самовдосконалення, технічний прогрес, нові відкриття в галузі інформаційно - комунікаційних технологій вимагають від нього негайних дій з їх освоєння, інакше ти перестаєш бути затребуваний як джерело інформації в зв'язці: вчитель – учень.
Вчитель інформатики - це педагог, математик, словесник, фізик, хімік і так далі, але не дилетант, а професіонал, затребуваний в будь-який з цих предметних областей в силу сформованої потреби до самонавчання та самовдосконалення.
Учитель інформатики повинен перейти від навчання переважно інформаційного характеру до формування особистості, яка вміє орієнтуватися і приймати обгрунтовані рішення в умовах сучасного інформаційного середовища, що володіє прийомами творчої діяльності та здатної не тільки засвоювати готове знання, а й генерувати нове. Він повинен вміти організувати навчання так, щоб учень сприймав його, перш за все, як самонавчання, саморозвиток, самоактуалізацію. Учитель повинен володіти методикою викладання, спрямованої на усвідомлене засвоєння учнями сукупності знань і володіння найважливішими в галузі інформатики видами діяльності, головним результатом якої має стати формування таких цінних якостей особистості: як активність, самостійність, переконаність, спрямованість на досягнення результату, здатність прийняття раціональних рішень.
Одним їх складних питань з точки зору методики викладання є організація контролю знань і умінь. Учитель інформатики повинен володіти вміннями як по організації навчання на основі діяльнісного змісту, так і по організації адекватного йому моніторингу досягнень учнів.
Особливу роль у професійній діяльності сучасного вчителя інформатики відіграють уміння проектування освітнього процесу в новій освітньому середовищі на основі засобів ІКТ. Можна без перебільшення сказати, що ці вміння є зараз ключовими в забезпеченні готовності вчителя до роботи у інформаційно-освітньому середовищі. Уміння проектування освітнього процесу пов'язані з аналізом цілей освіти, відбором його змісту, вибудовуванням основних змістових ліній вивчення предмета, підбором методів, організаційних форм і комплексу засобів навчання, вдосконаленням або створенням нових навчальних програм і методик. Технологія педагогічного проектування - це спосіб освоєння і перетворення освітнього середовища, в умовах динамічно розвивається дійсності і необхідності вибору альтернативних способів діяльності, системного розгляду об'єктів і процесів, перманентних проблемних ситуацій, рольової поведінки, колективної творчої діяльності.
Проектування необхідно вчителю для того, щоб переорієнтувати свою діяльність з передачі знань на організацію самостійної роботи школярів з добування цих знань, щоб створити психологічні, технічні та організаційні умови для формування творчої особистості, здатної поставити і вирішити завдання, що володіє навичками конструктивного мислення, вміє швидко прийняти рішення і нести відповідальність за їх виконання.
Вчитель інформатики повинен вміти управляти сучасною методичною системою навчання. У нього повинні бути не тільки знання та вміння в областях: науки інформатики, теорії та методики навчання інформатики, педагогіки, психології, інших суміжних науках на рівні, відповідному ступені навчання інформатиці (пропедевтичного, базового, профільному або вузівському курсом), а й вміння швидко і ефективно поповнювати свої знання, організувати на їх основі особистісно орієнтоване навчання.
Вчитель інформатики організовує ефективне вивчення предмета, здійснює роботу школярів над проектами (і не тільки з інформатики), використовує в навчальній роботі інформаційно-комунікаційні засоби навчання. Вчитель, який реалізує функції управління у своїй професійній діяльності розуміє, що не всі учні виявляються однаково в комфортних умовах на уроці. Є діти, яким не складає труднощів побудувати таблицю, однак, необхідність її проаналізувати викликає серйозні труднощі і навпаки. У кожного учня своя мотивація на уроці. В даному випадку і необхідно застосувати управлінську компетенцію вчителя - вміння здійснювати педагогічний аналіз, в результаті дій педагога може бути простроена середу освітнього процесу - комфортна і розвиваюча для кожного учня. У просторі навчального успіху учня зустрічаються «учень» і «навчальні форми роботи», технологія управління навчальною діяльністю учня дозволяє реалізувати зустріч цих напрямків. Навчальний успіх учня кожного учня слід розуміти не тільки як збільшення засвоєної інформації, а, перш за все як зростання його навчальних можливостей.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2020